สถานีโทรมาตร - STN11 เขาพระ
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:45 น.
รหัส STN11
ชื่อสถานี เขาพระ
ที่ตั้ง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
พิกัด UTM N 779632, E 628840
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 1.00 มม.

เฝ้าระวัง 82.40 มม.
วิกฤต 91.60 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:45 น.