สถานีโทรมาตร - STN10 บางแก้ว
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN10
ชื่อสถานี บางแก้ว
ที่ตั้ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
พิกัด UTM N 825463, E 635060
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 73.60 มม.
วิกฤต 81.80 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ -3.99 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 0.93 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 0.62 ม.รทก.
ท้องน้ำ -2.20 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 0.95 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 0.55 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.