สถานีโทรมาตร - STN09 ลำปำ
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN09
ชื่อสถานี ลำปำ
ที่ตั้ง ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
พิกัด UTM N 842763, E 626487
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge, CCTV
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Fiber Optic / Cellular
หมายเหตุ -
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 92.70 มม.
วิกฤต 103.00 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ -0.82 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 1.28 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 1.15 ม.รทก.
ท้องน้ำ -2.86 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 0.74 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 0.24 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.