สถานีโทรมาตร - STN08 ปากรอ
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:45 น.
รหัส STN08
ชื่อสถานี ปากรอ
ที่ตั้ง ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
พิกัด UTM N 803028, E 657315
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 30.50 มม.

เฝ้าระวัง 81.40 มม.
วิกฤต 90.50 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:45 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ -0.20 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 1.34 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 0.00 ม.รทก.
ท้องน้ำ -7.72 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 0.70 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 0.50 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:45 น.