ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ระบบโทรมาตร
สถานีโทรมาตร - STN07 ปากทะเลสาบสงขลา
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 22 สิงหาคม 2561, 03:45 น.
รหัส STN07
ชื่อสถานี ปากทะเลสาบสงขลา
ที่ตั้ง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
พิกัด UTM N 796739, E 674129
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 78.60 มม.
วิกฤต 87.40 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 03:45 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ -0.07 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 126.19 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 126.67 ม.รทก.
ท้องน้ำ 114.16 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 1.00 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 0.50 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 03:45 น.