สถานีโทรมาตร - STN06 คลองท่าแนะ
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN06
ชื่อสถานี คลองท่าแนะ
ที่ตั้ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
พิกัด UTM N 856047, E 598589
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 81.90 มม.
วิกฤต 91.00 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 33.79 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 37.56 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 38.34 ม.รทก.
ท้องน้ำ 32.55 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 36.53 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 36.03 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 32.85 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 32.35 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.