ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ระบบโทรมาตร
สถานีโทรมาตร - STN05 คลองนาท่อม
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 22 สิงหาคม 2561, 04:00 น.
รหัส STN05
ชื่อสถานี คลองนาท่อม
ที่ตั้ง ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
พิกัด UTM N 835682, E 608929
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge, CCTV
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร ADSL / Cellular
หมายเหตุ -
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 82.80 มม.
วิกฤต 92.00 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 04:00 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 20.20 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 28.85 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 29.06 ม.รทก.
ท้องน้ำ 18.77 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 27.00 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 25.30 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 20.00 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 15.00 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 04:00 น.