สถานีโทรมาตร - STN03 คลองรัตภูมิ
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN03
ชื่อสถานี คลองรัตภูมิ
ที่ตั้ง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
พิกัด UTM N 789445, E 643798
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 36.00 มม.

เฝ้าระวัง 85.60 มม.
วิกฤต 95.10 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 13.36 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 22.62 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 22.64 ม.รทก.
ท้องน้ำ 17.02 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 21.38 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 20.88 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 13.92 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 12.50 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.