สถานีโทรมาตร - STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 มิถุนายน 2562, 08:30 น.
รหัส STN02
ชื่อสถานี คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
ที่ตั้ง ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด UTM N 774228, E 660818
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge, CCTV
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Fiber Optic / Cellular
หมายเหตุ -
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 0.00 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 0.00 มม.

เฝ้าระวัง 74.00 มม.
วิกฤต 82.30 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 0.02 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 8.93 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 8.94 ม.รทก.
ท้องน้ำ -1.93 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 7.24 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 6.74 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 0.56 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 0.00 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 20/06/62, 08:30 น.