ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ระบบโทรมาตร
สถานีโทรมาตร - STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 22 สิงหาคม 2561, 04:00 น.
รหัส STN01
ชื่อสถานี คลองอู่ตะเภาตอนบน
ที่ตั้ง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
พิกัด UTM N 751503, E 659374
อุปกรณ์ตรวจวัด Rain, Waterlevel , Staff Gauge,
ระบบไฟฟ้า Solar Cell
การสื่อสาร Cellular
หมายเหตุ -
loading...
ไม่ได้ติดตั้ง CCTV
PHP/MySQL & Google Maps Example
ตำแหน่งจุดติดตั้ง
ข้อมูล ฝนวันนี้
graph loading...
ฝนวันนี้ 15.50 มม.
ฝนรายชั่วโมง 0.00 มม.
ฝนสะสม 24 ชม. 15.50 มม.

เฝ้าระวัง 82.10 มม.
วิกฤต 91.20 มม.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 04:00 น.

ข้อมูล ระดับน้ำ
ระดับน้ำ 12.27 ม.รทก.

ตลิ่งซ้าย 19.87 ม.รทก.
ตลิ่งขวา 19.88 ม.รทก.
ท้องน้ำ 8.12 ม.รทก.

วิกฤตน้ำท่วม 18.60 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำท่วม 16.60 ม.รทก.
เฝ้าระวังน้ำแล้ง 12.92 ม.รทก.
วิกฤตน้ำแล้ง 12.00 ม.รทก.

สถานะสถานี ปกติ
ข้อมูลวันที่ 22/08/61, 04:00 น.