รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน19/11/60, 07:4514.9714.7414.9016.0017.0116.2815.3314.6318.60-3.970.000.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
19/11/60, 07:451.101.051.051.732.652.532.110.707.24-6.540.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ19/11/60, 07:4514.6514.8915.1014.5914.3614.1513.9613.8221.38-7.560.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)19/11/60, 07:4523.1422.8523.6623.3522.9222.7222.5822.4526.52-4.070.000.00
STN05 คลองนาท่อม19/11/60, 07:3020.6620.5720.7321.3420.9320.8520.6720.5727.00-6.430.000.00
STN06 คลองท่าแนะ19/11/60, 07:4534.0033.9834.8435.2834.8734.6134.7134.2636.53-2.270.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา19/11/60, 07:450.280.330.430.450.490.490.390.361.00-0.640.000.00
STN08 ปากรอ19/11/60, 07:450.450.400.400.390.360.350.300.230.70-0.470.000.00
STN09 ลำปำ19/11/60, 07:450.00-0.04-0.06-0.07-0.03-0.07-0.09-0.130.74-0.870.000.00
STN10 บางแก้ว19/11/60, 07:450.610.570.540.540.540.530.510.460.95-0.490.000.00
STN11 เขาพระ19/11/60, 08:00-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน