รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน22/06/61, 04:4512.7012.5112.7012.8813.6113.7913.9613.3718.60-5.235.505.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
22/06/61, 04:450.010.000.140.200.991.631.531.417.24-5.830.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ22/06/61, 04:4513.4913.5913.7314.1114.7315.3914.3913.7021.38-7.680.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)22/06/61, 04:4521.9521.9322.0622.0522.3622.4922.3722.2126.52-4.310.500.50
STN05 คลองนาท่อม22/06/61, 04:4520.2320.2020.3920.4820.4027.00-6.60.000.00
STN06 คลองท่าแนะ22/06/61, 04:4534.1934.2134.2934.4534.6534.3734.1933.9236.53-2.610.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา22/06/61, 04:45-0.27-0.27-0.48-0.43-0.27-0.130.00-0.071.00-1.070.000.00
STN08 ปากรอ22/06/61, 04:45-0.22-0.24-0.29-0.30-0.23-0.18-0.11-0.230.70-0.930.000.50
STN09 ลำปำ22/06/61, 04:30-0.79-0.81-0.82-0.91-0.86-0.88-0.85-0.840.74-1.580.000.00
STN10 บางแก้ว22/06/61, 04:45-0.17-0.19-0.22-0.23-0.23-0.25-0.23-0.210.95-1.160.500.50
STN11 เขาพระ22/06/61, 05:15-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน