รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน13/01/62, 12:00-3.6318.60-22.230.000.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
16/01/62, 17:450.867.24-6.380.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ16/01/62, 17:4513.9314.2813.8013.9213.7121.38-7.670.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)16/01/62, 17:4522.2826.52-4.2414,335.5024,584.00
STN05 คลองนาท่อม16/01/62, 17:4520.9620.9820.9620.9720.9921.0120.9920.9227.00-6.080.000.00
STN06 คลองท่าแนะ16/10/61, 10:1534.2336.53-2.30.003.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา16/01/62, 18:000.401.00-0.60.000.00
STN08 ปากรอ16/01/62, 18:000.310.70-0.390.000.00
STN09 ลำปำ16/01/62, 17:45-0.220.74-0.960.000.00
STN10 บางแก้ว16/01/62, 17:450.310.95-0.640.000.00
STN11 เขาพระ16/01/62, 18:00-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน