ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ระบบโทรมาตร
รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน22/08/61, 04:0012.6312.5312.5412.6112.6712.5012.3612.2718.60-6.3315.5015.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
22/08/61, 04:000.210.190.050.070.120.120.240.387.24-6.861.502.00
STN03 คลองรัตภูมิ11/07/61, 11:1513.9921.38-7.390.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)22/08/61, 04:0021.9321.9121.9121.9121.9221.9421.9221.9126.52-4.611.501.50
STN05 คลองนาท่อม22/08/61, 04:0020.2320.2120.1920.1920.2220.2220.2120.2027.00-6.80.000.00
STN06 คลองท่าแนะ22/08/61, 04:0033.8333.8533.8833.8933.7733.7733.8033.7836.53-2.750.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา22/08/61, 03:45-2.45-0.27-0.42-0.24-0.090.02-0.04-0.071.00-1.070.000.00
STN08 ปากรอ22/08/61, 04:15-0.14-0.15-0.21-0.18-0.14-0.16-0.19-0.180.70-0.880.000.00
STN09 ลำปำ22/08/61, 04:00-0.84-0.83-0.88-0.88-0.88-0.85-0.84-0.860.74-1.61.001.00
STN10 บางแก้ว22/08/61, 04:00-0.20-0.19-0.23-0.25-0.22-0.20-0.17-0.190.95-1.140.000.00
STN11 เขาพระ22/08/61, 04:00-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน