รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน26/09/60, 11:0013.5713.6913.7115.1116.5216.1915.4914.9418.60-3.660.000.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
26/09/60, 10:451.201.431.321.262.353.012.281.477.24-5.770.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ26/09/60, 10:4514.9214.5114.0215.0314.8914.5521.8814.0121.38-7.370.000.50
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)26/09/60, 10:4522.5522.3022.2322.9822.6122.4222.3522.1926.52-4.330.000.50
STN05 คลองนาท่อม26/09/60, 10:4520.7720.4020.3620.7220.5720.8720.5220.3827.00-6.620.001.50
STN06 คลองท่าแนะ26/09/60, 10:4534.7534.3034.2934.7034.7134.7134.5134.1336.53-2.40.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา26/09/60, 10:450.020.04-0.08-0.22-0.15-2.45-0.360.041.00-0.960.008.00
STN08 ปากรอ26/09/60, 10:45-0.13-0.12-0.10-0.15-0.09-0.08-0.11-0.120.70-0.820.000.00
STN09 ลำปำ26/09/60, 10:45-0.68-0.71-0.71-0.73-0.71-0.68-0.70-0.720.74-1.460.000.00
STN10 บางแก้ว26/09/60, 10:45-0.05-0.06-0.04-0.06-0.08-0.05-0.06-0.080.95-1.030.000.00
STN11 เขาพระ26/09/60, 11:00-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน