รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน22/04/61, 11:1512.6712.7012.6312.6312.6112.5712.5712.6918.60-5.910.000.00
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
22/04/61, 11:150.180.160.210.270.270.280.310.177.24-7.070.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ22/04/61, 11:1512.9512.9712.9612.9412.9012.9412.9412.7621.38-8.620.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)22/04/61, 11:1521.9221.9221.9321.9121.9121.9021.9021.8026.52-4.720.000.00
STN05 คลองนาท่อม22/04/61, 11:0020.1920.1920.1920.1820.18-3.6920.1920.1127.00-6.890.000.00
STN06 คลองท่าแนะ22/04/61, 11:1533.8833.8833.8633.8633.8633.8433.8036.53-2.730.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา22/04/61, 11:150.110.080.07-0.09-0.04-0.100.010.031.00-0.970.000.00
STN08 ปากรอ22/04/61, 11:30-0.03-0.05-0.030.020.010.040.07-0.010.70-0.710.000.00
STN09 ลำปำ22/04/61, 11:15-0.53-0.57-0.58-0.56-0.57-0.57-0.59-0.580.74-1.320.000.00
STN10 บางแก้ว22/04/61, 11:150.090.050.040.040.040.040.040.020.95-0.930.000.00
STN11 เขาพระ22/04/61, 11:45-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน