รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน29/03/62, 02:3011.6118.60-6.990.500.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
20/06/62, 08:300.020.030.010.040.040.050.027.24-7.220.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ20/06/62, 08:3013.2513.1213.1113.1413.1713.2013.2413.3621.38-8.020.0036.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)20/06/62, 08:3021.7921.7921.7626.52-4.760.000.00
STN05 คลองนาท่อม25/05/62, 06:1520.7227.00-6.280.000.00
STN06 คลองท่าแนะ20/06/62, 08:3033.7833.7733.7633.7533.7733.7733.7933.7936.53-2.740.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา20/06/62, 08:300.080.01-0.07-0.13-0.19-0.21-0.17-0.091.00-1.090.002.00
STN08 ปากรอ20/06/62, 08:45-0.17-0.24-0.27-0.25-0.21-0.22-0.200.70-0.90.0030.50
STN09 ลำปำ20/06/62, 08:30-0.77-0.79-0.80-0.80-0.82-0.82-0.83-0.820.74-1.560.000.00
STN10 บางแก้ว20/06/62, 08:30-3.96-3.96-3.97-3.99-3.95-3.96-3.98-3.990.95-4.940.000.00
STN11 เขาพระ20/06/62, 08:45-00.001.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน