รายงานสรุป
สถานีโทรมาตร วัน,เวลา (น) ระดับน้ำย้อนหลัง
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ฝนวันนี้
(มม.)
ฝน24ชม.
(มม.)
สถานการณ์
15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 ปัจจุบัน วิกฤต ผลต่าง น้ำฝน ระดับน้ำ
STN01 คลองอู่ตะเภาตอนบน22/03/62, 13:4511.6518.60-6.950.500.50
STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
(สะพานหาดใหญ่ใน)
22/03/62, 13:450.367.24-6.880.000.00
STN03 คลองรัตภูมิ22/03/62, 13:4513.8013.7113.6413.5313.4713.4013.3313.0421.38-8.340.000.00
STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด)22/03/62, 13:4521.8021.8321.7126.52-4.810.000.00
STN05 คลองนาท่อม22/03/62, 13:4520.7620.6827.00-6.320.000.00
STN06 คลองท่าแนะ22/03/62, 13:3033.7833.7733.7633.7533.6936.53-2.840.000.00
STN07 ปากทะเลสาบสงขลา22/03/62, 13:450.081.00-0.920.000.00
STN08 ปากรอ22/03/62, 13:450.130.70-0.570.000.00
STN09 ลำปำ22/03/62, 13:45-0.59-0.56-0.54-0.53-0.560.74-1.30.000.00
STN10 บางแก้ว22/03/62, 13:450.000.95-0.950.000.00
STN11 เขาพระ22/03/62, 14:00-00.000.00

ปริมาณฝน สถานการณ์ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต
ขัดข้องไม่เกิน 3 ชม.
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน