กล้อง CCTV
 • STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
  (สะพานหาดใหญ่ใน)
  ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  วันที่ 26 กันยายน 2560, 10:45 น.
  ระดับน้ำ 1.47 ม.รทก
 • STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  วันที่ 26 กันยายน 2560, 10:45 น.
  ระดับน้ำ 22.19 ม.รทก
 • STN05 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 26 กันยายน 2560, 10:45 น.
  ระดับน้ำ 20.38 ม.รทก
 • STN09 ลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 26 กันยายน 2560, 10:45 น.
  ระดับน้ำ -0.72 ม.รทก