กล้อง CCTV
 • STN02 คลองอู่ตะเภาตอนล่าง
  (สะพานหาดใหญ่ใน)
  ต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  วันที่ 22 มกราคม 2561, 03:00 น.
  ระดับน้ำ 1.54 ม.รทก
 • STN04 คลองตะโหมด (ท่าเชียด) ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  วันที่ 22 มกราคม 2561, 03:00 น.
  ระดับน้ำ 23.22 ม.รทก
 • STN05 คลองนาท่อม ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 22 มกราคม 2561, 02:45 น.
  ระดับน้ำ 21.81 ม.รทก
 • STN09 ลำปำ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
  วันที่ 22 มกราคม 2561, 03:00 น.
  ระดับน้ำ -0.12 ม.รทก